NAJČASTEJŠIE OTÁZKY

Domov / NAJČASTEJŠIE OTÁZKY

Vy sa pýtate, my odpovedáme!

Ascend je nový a jedinečný program kariérneho rastu spoločnosti GlobalLogic (člen skupiny Hitachi), vďaka ktorému môžu začínajúci IT profesionáli rýchlo získať potrebné zručnosti a certifikáciu na pozíciu vývojára digitálnych riešení (Digital Engineer). Jeho súčasťou je školiaci program vedený skúsenými supervízormi, stáž u reálnych klientov GlobalLogic a neskôr aj možnosť pracovať na vlastnom klientskom projekte v spoločnosti GlobalLogic.

Spoločnosť GlobalLogic, člen skupiny Hitachi, je lídrom vo vývoji digitálnych produktov. Svojim zákazníkom na celom svete pomáhame navrhovať, vyvíjať a uvádzať na trh inovatívne produkty, platformy a iné digitálne vymoženosti novej generácie. Majstrovské spojenie strategického dizajnu, komplexného vývoja a odborných znalostí s expertízou spoločnosti Hitachi v oblasti prevádzkových a informačných technológií nám umožňuje ukázať zákazníkom najnovšie možnosti a urýchliť ich prerod na digitálnu spoločnosť budúcnosti. Spoločnosť GlobalLogic so sídlom v americkom Silicon Valley má dizajnové a produkčné centrá po celom svete, vďaka čomu ponúka zákazníkom z odvetvia automobilovej výroby, telekomunikácií, finančných služieb, zdravotníckej starostlivosti a vied o živote, médií a zábavného priemyslu, výroby, polovodičov a technológií všetky výhody dôkladnej znalosti svojho odvetvia. Ďalšie informácie nájdete na www.globallogic.com.

Nie všetky IT pozície sú si rovné. Niektoré sú žiadané, iné sú už za zenitom. Ak uvažujete o svojom ďalšom kariérnom smerovaní, je dôležité poznať, aké zručnosti a schopnosti vám ponúkajú najväčšiu šancu na trhu práce v nasledujúcich desiatich rokoch. V súčasnosti sú medzi zamestnávateľmi v mnohých oblastiach najžiadanejšie práve všestranné vedomosti a zručnosti dobrého digitálneho vývojára. Digitálni vývojári sú stavitelia vytvárajúci softvérové produkty, platformy a zážitky, na ktorých si firmy môžu stavať svoju úspešnú budúcnosť. Digitálni vývojári:

 • pracujú na nových digitálnych produktoch a zážitkoch prinášajúcich zisk
 • disponujú celou škálou zručností, od programovania embedded softvéru až po architektúru softvéru na cloude či vývoj mobilných riešení
 • vedia, ako pracovať v agilnom prostredí
 • špecializujú sa na žiadané komplexné zručnosti (napr. full-stack Java, Android, C#, .NET) a vedia ich kombinovať aj s inými vedomosťami, ako je napr. REST či MongoDB
 • môžu tiež pôsobiť ako experti na automatizáciu QA (t.j. vytvárať automatizované testovacie prostredie, ktoré zabezpečí, že softvér bude fungovať tak, ako má)

Hľadáme záujemcov s 1-3 ročnou praxou v oblasti vývoja a s potrebným vzdelaním (Bc/Ing.) v relevantnom študijnom odbore (výpočtová technika, IT, elektronická komunikácia). Uchádzači by mali byť schopní zúčastniť sa zaškolenia, resp.pracovať v niektorej z nasledujúcich pobočiek spoločnosti:

 • India: ktorékoľvek zastúpenie spoločnosti GlobalLogic (Bangalore, Chennai, Gurugram, Hyderabad, Nagpur, Noida, Pune)
 • Ukrajina: ktorékoľvek pobočka (práca na diaľku)
 • Argentína: Buenos Aires, Mendoza
 • Slovensko: ktorékoľvek zastúpenie spoločnosti GlobalLogic (Košice, Žilina, Banská Bystrica)
   
Okrem minimálnych kvalifikačných požiadaviek uvedených v predchádzajúcich odpovediach uvádzame niektoré požadované alebo preferované zručnosti uchádzačov:

Základné požadované zručnosti
 • dobré programátorské zručnosti v jazyku Java / Javascript a znalosť princípov objektovo orientovaného programovania (OOP)
 • dobrá znalosť dátových štruktúr, návrhových vzorov a princípov návrhu relačných databáz
 • schopnosť samostatne sa vzadelávať a záujem o spoznávanie nových technológií aj kreatívne riešenie problémov
 • dobré komunikačné schopnosti (slovom aj písmom) a schopnosť jasne sa vyjadrovať
 • schopnosť prispôsobiť sa novým nápadom a nekonvenčné myslenie
 • dobré komunikačné a interpersonálne zručnosti a schopnosť pracovať v tímovom prostredí

Preferované zručnosti 
 • skúsenosti z práce s NoSQL/ PostgreSQL alebo s porovnateľným RDBMS
 • znalosť metód agilného vývoja riešení

Účastníci programu Ascend sú 4 až 6 mesiacov platenými „stážistami“ a následne prejdú na vlastný projekt v spoločnosti GlobalLogic. 3 mesiace budete „na plný úväzok“ súčasťou intenzívneho školiaceho programu zameraného na rozvoj vašich zručností a vedomostí v oblasti vývoja digitálnych produktov a potom budete stážovať v niektorom z aktívnych projektových tímov spoločnosti GlobalLogic.

Áno! Ak vás prijmú do programu Ascend, stanete sa zamestnancom spoločnosti GlobalLogic na plný úväzok. Počas prvých 4 až 6 mesiacov si budete zlepšovať svoje zručnosti a kvalifikáciu v rámci školiaceho programu a stáže. Po úspešnom absolvovaní tohto úvodného programu budete mať možnosť využiť svoje novozískané zručnosti v rámci aktívneho projektu ako člen niektorého z našich tímov.
Áno! Vstupom do programu sa stávate zamestnancom spoločnosti GlobalLogic. Počas zaškolenia a stáže budete dostávať mzdu, pričom ich absolvovanie a prechod na pracovnú pozíciu „na plný úväzok“ vám prinesie aj šancu na jej ďalšie zvyšovanie. Absolventi programu Ascend získajú zručnosti, o ktoré je na IT trhu najväčší záujem.

Školenie v rámci programu Ascend sa uskutoční buď online alebo osobne v jednom z inžinierskych centier spoločnosti GlobalLogic, podľa toho, kde sa nachádzate. Budeme postupovať v súlade s lokálne platnými nariadeniami a predpismi týkajúcimi sa ochorenia COVID-19. V prípade potreby sa školenie môže uskutočniť virtuálne.

Účastníci programu Ascend získavajú možnosť intenzívneho zaškolenia a nadobudnutia praktických skúseností v priebehu niekoľkých mesiacov, čo môže vašu kariéru v oblasti vývoja digitálnych produktov urýchliť až o 18-24 mesiacov! Po absolvovaní programu budete mať tiež nárok na zvýšenie platu a bonusy na základe dosiahnutých výsledkov.